In English

Preventing biofilm formation using antibacterial loaded mesoporous surfaces

Emma Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: microbial biofilms, implants, antibiotics, bacteria, mesoporous titaniaPublikationen registrerades 2013-09-04. Den ändrades senast 2016-09-09

CPL ID: 182801

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek