In English

Ulricehamnsmotet - Konceptframtagning och preliminärdimensionering av vägbro över riksväg 40

Johan Antonsson ; Jakob Brandin ; David Dackman ; Jens Håkansson ; Henrik Wallerman ; Johan Österberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Timber engineering, tied-arch bridge, arch bridge, timber bridge, Kerto, glulamPublikationen registrerades 2013-09-04. Den ändrades senast 2013-09-04

CPL ID: 182796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek