In English

Cost rationalization and value creation in product development at Ericsson BNET

Alexander Damlin ; David Sundquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:100, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-04. Den ändrades senast 2013-09-04

CPL ID: 182778

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek