In English

Development of a procedure model for the prediction of change propagation in product development

Sandra Helms
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:096, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-04. Den ändrades senast 2013-09-04

CPL ID: 182777

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek