In English

Berg Propulsion and the Brazilian shipping industry

Johan Gunnarsson ; Jacob Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:106, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-04. Den ändrades senast 2013-09-04

CPL ID: 182776

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek