In English

Göteborg Southern Waterfront Redevelopment - An Urban Design Proposal of Southern Göta älv Coast

Filip Knapczyk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-03. Den ändrades senast 2013-09-03

CPL ID: 182763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek