In English

The re-creation of home in a foreign urban environment

Mathilde Wilhelm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-02. Den ändrades senast 2013-09-02

CPL ID: 182662

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek