In English

Macro - evaluation of a complex building and an alteration project. How to work with open spaces on museums in Rome

Lisa Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-02. Den ändrades senast 2013-09-02

CPL ID: 182660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek