In English

Promenades from door to door. Sustaining neighbours's relationships between street and flat

Coline Girette
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-02. Den ändrades senast 2013-09-02

CPL ID: 182659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek