In English

Environmental certifications in the Swedish construction industry. For small to mid-sized construction companies considering to implement environmental certifications.

Kim Bauer ; Viktor Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:40, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Environmental certification, BREEAM, LEED, GreenBuilding, Miljöbyggnad, small to mid-sized construction companiesPublikationen registrerades 2013-08-30. Den ändrades senast 2013-08-30

CPL ID: 182566

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek