In English

Comparative study of bridge concepts based on life-cycle cost analysis and life-cycle assessment

Amanda Sagemo ; Linnea Storck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: life-cycle cost, LCC, life-cycle assessment, LCA, bridge, deck, fibre reinforced polymer, steel sandwichPublikationen registrerades 2013-08-30. Den ändrades senast 2013-08-30

CPL ID: 182549

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek