In English

A Parametric Study of Elastic Critical Moments in Structural Design

Martin Ahnlén ; Jonas Westlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lateral torsional buckling, elastic critical moment, 3-factor formula, Cfactors,warping, lateral boundary conditions, ADINA, COLBEAM,Publikationen registrerades 2013-08-30. Den ändrades senast 2013-08-30

CPL ID: 182546

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek