In English

Real-time implementation of a vehicle motion coordinator for a single unit truck

Johan Eklöv
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX036/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-30.

CPL ID: 182542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek