In English

Remotely access real-time system in a modern car

Jonas Hellberg ; Mikael Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX027/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-30. Den ändrades senast 2013-08-30

CPL ID: 182541

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek