In English

Software comparison based on statistical testing

Arthur Cymbrylowicz ; Jonas Lindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX039/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-30.

CPL ID: 182539

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek