In English

Multivariate signal approaches for object detection using microwave sensing

Claes Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX021/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-30. Den ändrades senast 2013-08-30

CPL ID: 182537

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek