In English

Strengthening of buildings for storey extension

Marcus Thyman ; Björn Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: storey extension, strengthening of concrete structures, structural systems,early design phase.