In English

Corporate Interaction Design for Mobile Devices

Maria Ernfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-28. Den ändrades senast 2013-08-28

CPL ID: 182441

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek