In English

Welding simulation of a gear wheel using FEM

Andreas Robertsson ; Jerk Svedman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:50, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-28. Den ändrades senast 2013-08-28

CPL ID: 182423

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek