In English

Open Source Hardware -Can embedded electronics companies thrive through the use and/or development of open source hardware?

Jonathan Lock
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:107, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-27. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 182348

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek