In English

Developing digital aids for managing product development - Investigation on how to highlight deviations in product development with a multisite perspective

Alexander Duell ; Daniel Stenholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-26. Den ändrades senast 2014-12-09

CPL ID: 182213

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek