In English

Evaluating complexity in manual assembly - Identification of factors influencing quality deficiencies and related costs

Andreas Bergström ; Fredrik Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-26. Den ändrades senast 2013-08-29

CPL ID: 182211

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek