In English

Environmental Footprint and Performance Analysis of a Brake Disc Production Line using Discrete Event Simulation

Clas Andersson ; Tobias Dettmann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-23. Den ändrades senast 2013-08-23

CPL ID: 182182

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek