In English

Tomorrow's Rugged PDAs. Industrial Design with focus on Semantics and Brand Identity

Johan Magnusson ; Daniel Salquist Landin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-23.

CPL ID: 182104

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek