In English

Tomorrow's Rugged PDAs. Industrial Design with focus on Semantics and Brand Identity

Johan Magnusson ; Daniel Salquist Landin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]