In English

Construction Management in practice - Perspectives of CM utilisation in Sweden

Sandra Persson ; Sandra Berg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction Management (CM), project delivery methods, construction industryPublikationen registrerades 2013-08-23. Den ändrades senast 2013-08-23

CPL ID: 182094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek