In English

Construction Management in practice - Perspectives of CM utilisation in Sweden

Sandra Berg ; Sandra Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:21, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction Management (CM), project delivery methods, construction industryPublikationen registrerades 2013-08-22. Den ändrades senast 2013-08-22

CPL ID: 182037

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek