In English

Sustainability Implementation & Change Management -How Change Management Can Contribute To Environmental Sustainability Implementation

Johnny Häkkinen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:60, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]