In English

Adjustment costs related to assembly complexity and ergonomics

Daniel Chéramy ; Anna Ittner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-22. Den ändrades senast 2013-08-30

CPL ID: 182035

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek