In English

Collaboration and Knowledge Exchange Mediated by Technology

Lars-Henrik Henriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-10, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project Information Technology, Knowledge Management, Cross-Discipline, Collaboration, Communication, Construction, OffshorePublikationen registrerades 2013-08-22. Den ändrades senast 2013-08-22

CPL ID: 182033

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek