In English

Model-based Quantity Takeoff in Production. An experimental and interview-based approach on site to develop and implement new work methods.

Adam Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:22, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, information management, quantity takeoff, quantify, productionPublikationen registrerades 2013-08-22. Den ändrades senast 2013-08-22

CPL ID: 182031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek