In English

Contact Mechanics in Gears - A Computer-Aided Approach for Analyzing Contacts in Spur and Helical Gears

Marcus Slogén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-22. Den ändrades senast 2013-08-26

CPL ID: 182027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek