In English

CSR och affärsnytta i ett småföretag - En studie på ACG Nyström AB, Borås

Jenny Dang ; Martin Ohls
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 73 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:088, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-08-22. Den ändrades senast 2013-08-22

CPL ID: 182010

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek