In English

Supply chain development at Sandvik Mining Rock Tools

Isaak Martinez Benavides ; Tarik Zahirovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:021, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-22. Den ändrades senast 2013-08-22

CPL ID: 182005

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek