In English

Framework for Identifying Technological Shifts - A case study on the gas engine market

Erik Mårtensson ; Joakim Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2013:092, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-21. Den ändrades senast 2013-08-21

CPL ID: 181967

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek