In English

Improving customer metrics in a subscription based business. A study of a company within the pre-packed grocery bag industry

Douglas Haeger ; Gabriella Nilsby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2013:102, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-21. Den ändrades senast 2013-08-21

CPL ID: 181965

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek