In English

How to create value with solution offerings. A study investigating key factors for industrial B2B companies when providing differentiable solutions

Mikael Furu ; Jonna Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2013:094, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-21. Den ändrades senast 2013-08-21

CPL ID: 181964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek