In English

En kvalitativ studie av inköpsprocesser och leverantörsrelationer i restaurangbranschen

Mikael Strid ; Niklas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-08-21. Den ändrades senast 2013-08-21

CPL ID: 181951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek