In English

Synthesis of N,N-diethyl-N-aminopropylpoly(oxyethylene)amine

Louise Komi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-20. Den ändrades senast 2013-08-20

CPL ID: 181926

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek