In English

Plasma treated water and oil repellent textiles - combining multi-scale surface roughness and low surface energy

Emmelie Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: textile finish, plasma treatment, hydrophobicity, oleophobicity, fluorocarbons, silica particlesPublikationen registrerades 2013-08-20. Den ändrades senast 2013-08-20

CPL ID: 181923

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek