In English

Efficient Project Engineering at an Engineer to Order Company - How to improve a product development process with Lean tools

Sofia Fritzon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-19.

CPL ID: 181785

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek