In English

Analyze of Possibilities for Virtual Tools for Visualization of Production Environments - Visualization study of X-ray unit at GKN Aerospace Engine Systems

Gustav Jansson ; Sebastian Roos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-19. Den ändrades senast 2013-08-19

CPL ID: 181780

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek