In English

Incorporating Maintainability into the R&D Process - Based on a Case Study of Ground Based Radar System

Emma Andersson ; Johan Ericson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-19. Den ändrades senast 2016-09-09

CPL ID: 181777

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek