In English

Investigation of friction between plastic parts

Erik Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:60, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-19. Den ändrades senast 2013-08-19

CPL ID: 181751

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek