In English

Abrasion Testing Using Wire - Development of a tribological test device for subsea applications

Peter Sörensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-16. Den ändrades senast 2013-08-16

CPL ID: 181713

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek