In English

Mapping of engineering knowledge in a product development organisation

Mattias Dotevall ; Ömer Yasar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-16. Den ändrades senast 2013-09-09

CPL ID: 181707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek