In English

Requirements and needs for 3D-visualizations (a 3D-viewing platform) - An in-depth study of instances of research and development at Scania CV AB

Jon-Anders Syrén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-16. Den ändrades senast 2013-08-16

CPL ID: 181700

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek