In English

Mechanical Behaviour of silica Sol: laboratory studies under controlled stress conditions during the first five months of hardening process

Christian Butron
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:90, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Silica sol, Mechanical behaviour, Triaxial, Fall-cone, Shrinkage, CompressionPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek