In English

Creating super hydrophobic surfaces for moisture protection of biobased composites

Emelie Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: biobased composite, super hydrophobic, silica nanoparticles, PDMS, epoxy, plasma treatment, wear resistancePublikationen registrerades 2013-08-16. Den ändrades senast 2013-08-16

CPL ID: 181602

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek