In English

Strategisk analys av boendemarknaden för äldre – en fastighetsutvecklares perspektiv

Strategic Analysis of the Market for Senior Citizen Housing - a Property Developer’s Perspective

Christina Alsnäs ; Viveka Boström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:83 , 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek