In English

Vision och verklighet - En kartläggning av bildkommunikation i byggbranschen

Vision and Reality - A Study of Visual Communication in The Construction Industry

Tor Skoglund ; Adam Thorp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:88, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18158

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek